1 11 12 14 15 17 18 2 21 22 24 25 26 27 28 3 30 31 32 33 34 35 36 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 6 7 8 9
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej EPUAP
środa, 29 marca 2017, 88 dzień roku, imieniny Marka, Wiktoryny, Zenona
Kto relaksu potrzebuje,
niech w Zawoni dom buduje
Znajdujesz się w: Strona główna / Profilaktyka AA

Profilaktyka AA

 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni działa na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Zawonia.,

Komisja działa w następującym składzie:

 • Przewodnicząca: pani Wiesława Wawrzyniak
 • Zastępca przewodniczącego: pani Jolanta Sikorska
 • Członkowie: pani Małgorzata Bartczak; pan Henryk Cieśla

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni spotyka się na posiedzeniach raz w miesiącu ( trzeci wtorek miesiąca godz. 15.30) w Urzędzie Gminy w Zawoni pokój nr 16.

Zadania komisji są realizowane również poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego przy Ośrodku Zdrowia w Zawoni ul. Spacerowa 6, czynnego w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 18.00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się w szczególności rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie gminy Zawonia ściśle współpracując z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawoni, Zespołem Interdyscyplinarnym w Zawoni, Grupą Roboczą w Zawoni, Zespołem Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie, Zespołem Szkół w Zawoni, Komendą Powiatowej Policji w Trzebnicy, Ośrodkiem Zdrowia w  Zawoni i  w Czeszowie

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje oraz monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

Głównym celem Komisji w Zawoni jest prowadzenie działań w celu zapobiegania nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych, promowanie zdrowego trybu życia, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, integrowania społeczeństwa lokalnego, podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i narkotyków, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzenie rozmów motywacyjnych oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z zaistniałymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia

Komisja ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • sprawdzanie przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawonia zgodnie z stosownymi upoważnieniami wydanymi przez Wójta Gminy Zawonia;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój i porządek uliczny.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Z 2012 r. Nr 179 poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

3. Przepisy prawne:

 

 Kontakt do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni

 • Pani Joanna Uchańska  - pracownik Urzędu Gminy w Zawoni

tel. 713128193 wew. 35

 • Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani Wiesława Wawrzyniak

tel. 603412232

 • Z-ca Przewodniczącego Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychpani Jolanta Sikorska

tel. 713128168

  4. Instytucje pomocowe:

 • 1) Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin przy Ośrodku Zdrowia w   Zawoni

wtorek     godz. 10.00 – 18.00  tel. 713128168

 • 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy


ul. Tadeusza Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel 71 387 05 96

 

Wykaz placówek wsparcia i  lecznictwa uzależnień w  województwie dolnośląskim

Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Zawonia 2016

 

 

Treść zamieścił: Krzysztof Kulik
 • Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Zawonii
 • GOKIB Zawonia
 • Zespół Szkół w Czeszowie
 • Korona Kocich Gór
 • Zespół Szkół w Zawoni
 • Powiat Trzebnicki
Urząd Gminy Zawonia
, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie
tel.:  +48(71)3128182, fax:  +48(71)3128193, email:  urzad@zawonia.pl, http://www.zawonia.pl
NIP: 915-10-10-521
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x