sobota, 25 października 2014, 298 dzień roku, imieniny Ingi, Maurycego, Sambora
Znajdujesz się w: Start / Informator / Aktualności
Aktualności
 
Zaproszenie
2014-10-25
Zaproszenie
TVP Wrocław 26.10.2014 godz. 10.15
 
Informacja o szkoleniu organizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
2014-10-23
Informacja o szkoleniu organizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
 
 
2014-10-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa chodnika w m. Zawonia w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 340


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11, pokój nr 2 [sekretariat], I piętro.
 
2014-10-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przetarg: Modernizacja ciągu pieszego w miejscowości Czeszów
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11, pokój nr 2 [sekretariat], I piętro.
 
Uwaga !!! Intensywne roboty drogowe.
2014-10-09
Uwaga !!! Intensywne roboty drogowe.
Na odcinku dróg: Zawonia – Tarnowice oraz Niedary - Zawonia.
 
2014-10-01
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za I półrocze 2014 roku.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za I półrocze 2014 roku oraz niektórych problemach społecznych w naszej gminie.
 
2014-09-25
Nowe zadania inwestycyjne
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że na XXXVII Sesji Rady Gminy Zawonia, która odbędzie się w dniu
29 września 2014 r. zostaną poddane pod głosowanie projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia w 2014 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe
na 2015 r.
 
2014-09-09
Informacja z XXXVI Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 5 września 2014 roku.
Informacja Wójta Gminy Zawonia z wykonania budżetu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 
2014-09-09
Informacja z XXXVI Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 5 września 2014 roku.
Uchwały o honorowym obywatelu Gminy Zawonia
 
2014-09-09
Informacja z XXXVI Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 5 września 2014 roku.
Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia, Wójta Gminy Zawonia i grupy radnych
 
2014-09-09
Informacja z XXXVI Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 5 września 2014 roku.
Opinia prawna Mieszkańców Gminy Zawonia
 
2014-09-09
Informacja z XXXVI Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 5 września 2014 roku.
Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia, Wójta Gminy Zawonia i grupy radnych
 
Głos Zawoni nr 3/2014
2014-09-05
Głos Zawoni nr 3/2014
Głos Zawoni nr 3/2014 SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2014 (70)
 
2014-09-02
Studium Rozwoju Turystyki Rowerowej w gminie Zawonia
Na XXXVI Sesji Rady Gminy Zawonia, odbywającej się w dniu 5 września 2014 r. przedstawię radnym propozycję podjęcia uchwały o przystąpieniu do prac nad Studium Rozwoju Turystyki Rowerowej w gminie Zawonia.
Celem jest stworzenie "Studium Rozwoju Turystyki Rowerowej w gminie Zawonia" przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych na bazie, których będzie możliwe wypromowanie oraz rozwój gminy Zawonia jako przyjaznej turystyce rowerowej o wysokich walorach kulturowo – przyrodniczych.
 
Podpisano umowę na przebudowę drogi na ulicy Szkolnej w Zawoni i w Tarnowcu wraz z chodnikiem.
2014-08-28
Podpisano umowę na przebudowę drogi na ulicy Szkolnej w Zawoni i w Tarnowcu wraz z chodnikiem.
21 sierpnia w Urzędzie Gminy Zawonia wójt Robert Borczyk podpisał umowę na przebudowę drogi przebiegającej przez ulice Szkolną w Zawoni oraz w Tarnowcu. Wraz z przebudową drogi zostanie wykonany nowy chodnik.
 
Stanowisko zarządu Stowarzyszenia św. Magdaleny w sprawie likwidacji ˝Światyni Artystów˝.
2014-08-28
Stanowisko zarządu Stowarzyszenia św. Magdaleny w sprawie likwidacji ˝Światyni Artystów˝.
W związku z prośbą zarządu Stowarzyszenia św. Magdaleny przedstawiamy stanowisko zarządu w sprawie likwidacji "Świątyni Artystów".
 
2014-08-27
Zaproszenie
Dyrektor Zespołu Szkół w Zawoni, zaprasza wszystkich zainteresowanych uprawianiem amatorskiego sportu do korzystania z wynajmu Hali sportowo- widowiskowej w Zawoni. 
Informacja o zakończeniu realizacji projektu
2014-08-22
Informacja o zakończeniu realizacji projektu
Tytuł operacji:
Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej "Drugi Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze startu wspólnego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiety (elita) oraz o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyzn (elita) – Zawonia 13 lipca 2014 r."
Wartość przyznanej pomocy: 45 442,52 zł
Pomoc zgodnie z zawartą umową: 80% kosztów kwalifikowanych
 
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
2014-07-30
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU:
Wykonanie siłowni zewnętrznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sołectwie Zawonia, Czeszów i Złotów
 
Informacja o realizacja zadania
2014-07-30
Informacja o realizacja zadania
Nazwa zadania:Modernizacja i uzupełnienie materialnej infrastruktury bazy edukacyjnej w Zespole Szkół w miejscowościach: Czeszów i Zawonia
 
Informacja o realizacji projektu
2014-07-30
Informacja o realizacji projektu
Tytuł projektu:Remont drogi powiatowej nr 1371 D Tarnowiec – Zawonia.
 
Informacja o realizacji projektu
2014-07-30
Informacja o realizacji projektu
Tytuł operacji:
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec
DZIAŁANIE 413 " WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU " W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"
OBJĘTE PROW NA LATA 2007-2013
 
Informacja dotycząca realizacji projektu ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia˝
2014-07-29
Informacja dotycząca realizacji projektu ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia˝
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wartość dofinansowania 353 004,00 zł. (100 % kosztów)
W tym:
1). Płatność ze środków europejskich w kwocie 300 053,40 zł.
2). Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 52 950,60 zł
 
Informacja o realizacji projektu
2014-05-21
Informacja o realizacji projektu
DZIAŁANIE 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
OBJĘTE PROW NA LATA 2007-2013
Tytuł operacji :
Wykonanie placów zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i  Tarnowiec.
 
2014-03-18
Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 
DZIAŁANIE 413 ˝ WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU ˝           W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ˝ODNOWA I ROZWÓJ WSI˝OBJĘTE PROW NA LATA 2007-2013
2014-03-17
DZIAŁANIE 413 ˝ WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU ˝ W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ˝ODNOWA I ROZWÓJ WSI˝OBJĘTE PROW NA LATA 2007-2013
Informacja o zawartej umowie
 
2014-02-03
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku.
 
Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskietel.: +48.(071)3128182 , fax: +48.(071)3128193 , email: urzad@zawonia.pl, http://www.zawonia.plNIP: 915-10-10-521
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x